VdS Schadenverhuetung Zertifikate

Zertifikat

W 112902


Telefon

Securitas Mobil GmbH Betriebsstätte Wiesbaden


Kreuzberger Ring 42
DE 65205 Wiesbaden
Telefon 061150456561
website https://www.securitas.de
Email is-wiesbaden@securitas.de


Interventionsstelle nach VdS 2172:2020
Inter­ven­tions­stel­len (IS) gem. VdS 2172
Stand: 22.06.2024
    . nach oben
    Top