VdS Schadenverhuetung Zertifikate

Zertifikat

ERR 117046


Telefon

Guett-Dern GmbH Fachbetrieb für Sicherheit


Biesterfeldstraße 1
DE 50829 Köln
Telefon 0221/5888-0
fax 0221/5888-199
website www.guett-dern.de
Email info@guett-dern.de

vds
VdS 3403:2019-12

Errichter­un­ter­neh­men für Video­über­wachungs­an­la­gen (VÜA)
Tätigkeitsbereich: 26-38, 40-77, 91, 96-99
Stand: 18.07.2024
    . nach oben
    Top