VdS Schadenverhuetung Zertifikate

Zertifikat

E 4120126


Telefon

PYRONOVA IS SLOVAKIA s.r.o.


Landererova 8
SK 81109 Bratislava
Telefon +421 (0)2 - 335555-777
website www.pyronova.com

vds
VdS 2132

anerkannter Errichter für Sprinkleranlagen

Zusatzqualifikation:Errichtung von Sprinkleranlagen mit Zumischung filmbildender Schaummittel
Errichter­un­ter­neh­men für Feuer­lösch­an­la­gen (FLA)
Stand: 18.07.2024
    . nach oben
    Top