VdS Schadenverhuetung Zertifikate

Zertifikat

ERR 120021


Telefon

SMS-Sicherheitstechnik Mike Schimmel


Greuel 20
DE 42897 Remscheid
Telefon 02191/691010-0
fax 02191/691010-9
website www.sms-sicherheitstechnik.de
Email info@sms-sicherheitstechnik.de

vds
VdS 3403:2018-10

Errichter­un­ter­neh­men für Video­über­wachungs­an­la­gen (VÜA)
Tätigkeitsbereich: 06, 07, 21, 26-71, 74-77, 91, 96-99
Stand: 19.07.2024
    . nach oben
    Top