VdS Conference - Fire Protection Systems w dniach 09 i 10 września 2014 r. w Warszawie razem z wystawą.

Informacje

VdS Schadenverhütung jest spółką wchodzącą w skład niemieckiego stowarzyszenia ubezpieczeniowego (GDV) zajmującego się badaniami i certyfikacją produktów i dostawców usług na rynku bezpieczeństwa i ochrony. W swojej działalności VdS kładzie szczególny nacisk na ochronę przeciwpożarową oraz ochronę przed włamaniami i kradzieżą. VdS posiada również własne wydawnictwo, za pośrednictwem którego wydawane są obszerne wytyczne obejmujące wskazaną powyżej problematykę. Ponadto VdS oferuje usługi edukacyjne i szkolenia. Znakiem firmowym VdS jest jakość i niezawodność.

Informacje o konferencji

Doświadczenia i „know-how” VdS w zakresie strat i ich zapobiegania znajdują odzwierciedlenie w publikowanych przez VdS normach. Zbiór norm opracowanych przez VdS wypełnia luki występujące w systemach innych norm oraz skupia się na niedawno wykrytych zagrożeniach, które nie zostały jeszcze uwzględnione w obowiązujących standardach lub dokumentacjach technicznych. Międzynarodowe wytyczne oraz standardy, tak samo jak proces globalizacji posiadają coraz większy wpływ na projektowanie systemów przeciwpożarowych, alarmów przeciwpożarowych oraz innych systemów służących do ochrony przeciwpożarowej. Niniejsza konferencja stwarza możliwość uzyskania informacji na temat aktualnego stanu działań w zakresie norm i wytycznych formułowanych na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

Grupa celowa

Niniejsza konferencja stanowi forum informacji skierowanych do projektantów, instalatorów oraz użytkowników systemów gaśniczych, inżynierów pożarnictwa zatrudnionych w przemyśle, strażaków, administracji, firm świadczących usługi serwisowe w branży przeciwpożarowej, osób z branży ubezpieczeniowej zajmujących się likwidacją szkód, jak również dla wszystkich osób, które mają do czynienia ze sprawami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Języki konferencji

Angielski i polski (tłumaczenie symultaniczne)

Opłata za uczestnictwo

200,00 € + VAT. Prosimy wskazać nr VAT-UE. Numer indentyfikacyjny VAT-UE VdS: DE 190145687. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty konferencji, wystawą, materiałów konferencyjnych, napojów podawanych podczas przerw, lunchu oraz spotkania towarzyskiego. Jeżeli zarejestrowany uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w konferencji, zapraszamy do wyznaczenia osoby, która będzie uczestniczyła w konferencji zamiast zarejestrowanego uczestnika. W takim przypadku prosimy o dokonanie zgłoszenia danych nowego uczestnika z odpowiednim wyprzedzeniem.

Rejestracja

Więcej informacji