Produkty aprobowane przez VdS

Procedura aprobacyjna oferowana jest przede wszystkim dla produktów (elementów konstrukcji, urządzeń i systemów) techniki ppoż. i zabezpieczeń, a w poszczególnych przypadkach może być przeprowadzana również w odniesieniu do innych produktów. Firma VdS jest akredytowana przez Niemiecka Jednostka Akredytacji (DAkkS) zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 do kontroli produktów oraz do certyfikacji produktów zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17065. VdS ofertuje aprobaty dla produktów, które stosowane są w następujących urządzeniach i rodzajach instalacji:

  • instalacje sygnalizacji pożarowej
  • instalacje gaśnicze
  • urządzenia oddymiania i odprowadzania ciepła
  • instalacje sygnalizacji włamania
  • urządzenia nadzoru wideo
  • mechaniczne urządzenia zabezpieczające
  • trezory
Warunkiem wydania certyfikatu VdS jest pozytywny raport kontrolny dla wszystkich produktów zastosowanych w instalacji.